P1110812.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


НАПОС-РБ отчете своята дейност за 2023 г. и избра нови ръководни органи на асоциацията

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) отчете своята дейност за 2023 г. и избра нови ръководни органи на сдружението. Това стана на XXII Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Пловдив. Във форума взеха участие 130 ръководители на местни парламенти от цялата страна от общо 204 членове на НАПОС-РБ.

Приветствия към делегатите отправиха председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на община Велико Търново инж. д-р Даниел Панов, Атанас Узунов – председател на Общински съвет – Пловдив, заместник-кметът на Община Пловдив Савина Петкова и Ангелина Топчиева – член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ) и секретар на Община Пловдив.

Поздравителен адрес изпрати кметът на община Пловдив Костадин Димитров. Презентация на тема „Общински мандат 2023-2027 г.“ представи изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.
Сред гостите на форума бяха също Емил Христов – заместник-председател на 44-ото Народно събрание (2017-2021 г.) и почетен член на НАПОС-РБ, почетните членове на НАПОС-РБ Сунай Хасан, д-р Ибрахим Яхов и Дочко Дочев и инж. Александър Държиков – досегашен член на УС на асоциацията и председател на Общинския съвет – Пловдив (2019-2023 г.).

Общото събрание прие Отчет за дейността на Управителния съвет на НАПОС-РБ за 2023 г., изнесен от председателя на асоциацията Венцислав Спирдонов.

„За изминалите 20 години НАПОС-РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно-теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и на общинските съвети, подчерта в отчетния доклад Спирдонов.

Асоциацията работи активно в няколко направления: защита на интересите на общинските съвети и на техните председатели; повишаване на административния капацитет на председателите и на общинските съветници; законотворчество; подпомагане на общинските съвети и на техните председатели с документи, както и с правна помощ; обмяна на опит.

С тази своя политика през изминалите години НАПОС-РБ се утвърди като важен фактор в местното самоуправление и завоюва авторитета си по безспорен начин.“

На събранието бяха приети също Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НАПОС-РБ за 2023 г., изнесен от Димитър Митев – член на КС, както и Годишен финансов отчет за миналата година и Бюджет на Асоциацията за 2024 г., представени от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски. Приходната част на Бюджет 2024 е в размер на 202 505.32 лв., разходната част – 162 879.80 лв. и преходен остатък за 2025 г. – 39 625,52 лв.

Приети бяха промени в Устава на НАПОС-РБ, с които годишният членски внос на членовете на сдружението, който е пропорционален на броя на общинските съветници в съответната община, беше увеличен от 30 на 40 лв. за един общински съветник, а броят на заместник-председателите на асоциацията беше увеличен от двама на трима.

Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ” Бедрие Газиюмер – досегашен заместник-председател на НАПОС-РБ и председател на Общински съвет (ОбС) – Черноочене (1999-2023 г.), проф. Севдалина Турманова – досегашен член на УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС – Бургас (2019-2023 г.) и д-р Мария Димитрова – досегашен член на УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС – Силистра (2011-2023 г.).

На висшия форум на сдружението бяха избрани бяха нови ръководни органи на асоциацията за мандат 2023-2027 г. – Управителен съвет в състав от 25 членове и Контролен съвет в състав от 7 членове.

На първото заседание на новоизбрания Управителен съвет за председател на УС на НАПОС-РБ беше преизбран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, а за заместник-председатели – Атанас Телчаров, председател на ОбС – Садово, и Сейфи Мехмедали – председател на ОбС – Джебел.

В Управителния съвет влязоха също: Атанас Узунов – председател на ОбС – Пловдив, д-р Бистра Павловска – председател на ОбС – Белене, инж. Богомил Бранков – председател на ОбС – Елин Пелин, инж. Владимир Ненков – председател на ОбС – Девня, Георги Коев – председател на ОбС – Община Добричка, Гергана Кръстева – председател на ОбС – Димитровград, Златка Донева-Цанева – председател на ОбС – Трявна, Ивелин Савов – председател на ОбС – Никопол, Ивета Лазарова председател на ОбС – Стара Загора, инж. Иво Иванов – председател на ОбС – Монтана, Илиян Маринов – председател на ОбС – Стражица, Красимир Николов – председател на ОбС – Добрич, Диляна Драганова – председател на ОбС – Долна баня, Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен, Мария Томева – председател на ОбС – Чавдар, Сейди Шерифов – председател на ОбС – Борино, Сергей Добрев – председател на ОбС – Лясковец, Стефан Тихолов, председател на ОбС – Ловеч, Тахир Тахиров – председател на ОбС – Търговище, Христина Костадинова-Чолакова – председател на ОбС – Котел, инж. Христо Димитров – председател на ОбС – Варна и Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра.
В Контролния съвет на НАПОС-РБ влязоха: председател – Николай Златанов, председател на ОбС – Казанлък и членове – Адам Адамов – председател на ОбС – Поморие, Димитър Митев – председател на ОбС – Сливен, Исмаил Осман – председател на ОбС – Руен, Светла Боянчева – председател на ОбС – Гълъбово, Светозар Славчев – председател на ОбС – Първомай и Радослав Тасков – председател на ОбС – Благоевград.

Вечерта в неформална обстановка беше отбелязана 20-годишнината от създаването на НАПОС-РБ. Асоциацията е учредена на 16 юли 2004 г. в Пловдив от 51 действащи председатели на общински съвети в Република България.

Мирослав Гетов,
редактор на Информационен бюлетин „Председател“ – печатен орган на НАПОС-РБНазад към Новини