P1110754.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Председатели на Общински съвети от цялата страна се събират на форум в Пловдив

НАПОС-РБ

Председатели на местни парламенти от цяла България се събират в сряда в Пловдив, където ще се проведе годишното общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС-РБ/. Градът под тепетата за поредна година е домакин на форума на сдружението, което е учредено през 2004 г. именно в Пловдив.

По време на сбирката председателят на НАПОС-РБ и на Общински съвет-Велико Търново Венцислав Спирдонов ще представи отчетен доклад на националната асоциация и нейното развитие през последните 4 години. Той ще направи и цялостен анализ на асоциацията за 2023 г. и за осъществените инициативи. Общото събрание ще приеме бюджета и програмата с набелязани мерки през 2024 г., които са свързани както със законодателството, касаещо местното самоуправление, а така също с повишаване на административния капацитет.

„За изминалите 20 години НАПОС–РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно–теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и общинските съвети. В момента в НАПОС – РБ членуват над 200 председатели на Общински съвети като организацията е отворена за прием на нови членове“, заяви Венцислав Спирдонов.

Назад към Новини