P1120067.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Инж.Сейфи Мехмедали, председател на Общински съвет-Джебел и зам.председател на НАПОС-РБ: Общинските съвети и НАПОС-РБ имат ключова роля в усъвършенстването на местното самоуправление

Сейфи Мехмедали

​​​​​-Г-н Мехмедали, освен председател на Общински съвет-Джебел, Вие сте и зам.председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. Какво е за Вас тази длъжност?

-Бих искал преди всичко да изкажа своите благодарности за оказаната чест и да поздравя всички новоизбрани членове на Управителния и Контролния съвети на НАПОС-РБ. Да си част от ръководството на НАПОС-РБ е огромна отговорност, защото основната цел на нашата организация е подпомагането не само на председателите и на самите Общински съвети, а и реализирането на ефективно местно самоуправление. Всичко това трябва да допринесе за издигане ролята на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление и същевременно да защитава интересите на своите членове. Затова съвсем отговорно мога да заявя, че осъзнавам огромната отговорност, която поемам и ще работя да оправдая доверието на всички членове на Общото събрание.

Убеден съм, че дейността на Управителния съвет на НАПОС-РБ може да послужи като добър пример за много ръководители, както и политици от всички политически партии на национално ниво. Вярвам, че заедно с ръководството на Асоциацията ще доразвием съграденото от нашите предшественици, което никак не е малко. Наред с това трябва да продължим да работим усилено за повишаване компетентността на Общинските съвети и да защитаваме техните интереси. В това отношение НАПОС-РБ е важен колективен орган за развитието на местното самоуправление в страната. Надявам се, че през настоящия мандат организацията ни ще обхване всички председатели на Общински съвети в страната.

-Имате ли конкретни идеи за развитието на Асоциацията?

-Според мен Асоциацията трябва да продължи да работи за повишаване на квалификацията и капацитета на членовете си. Това може да стане с поставяне в дневния ред на обществото важните теми и проблемите на местната законодателна власт. Затова е необходимо НАПОС-РБ да има доказан екип от експерти и юристи, който да подготви предложения за решения и консултации по сложни казуси в подкрепа на общинските съвети.

Провеждането на работни срещи с председателите на разпоредителните органи по региони, където да участват членовете на УС на НАПОС-РБ ще бъде от полза за всички нас.

Очаквам НАПОС-РБ да продължи да бъде организацията, която защитава в най-голяма степен интересите на институцията Общински съвет.

Ще се стремим НАПОС-РБ да продължи своя възходящ път на развитие, отличаващ се с много събития и с утвърждаването й като важен фактор в местното самоуправление. Със сигурност има какво да се постигне в разработването на правила и законови норми, свързани с дейността на Общинските съвети, така че да бъдат по-прозрачни и ефективни в полза на гражданите и развитието на общините.

-Общинските съвети и НАПОС-РБ като организация имат ли ресурс, за да подпомогнат процеса за усъвършенстване на местното самоуправление?

-Общинските съвети и НАПОС-РБ могат да играят ключова роля в усъвършенстването на местното самоуправление.

Те разполагат с ресурси като експертиза, опит и възможности, които могат да се използват за подпомагане процеса за подобрение на местното самоуправление.

Това включва събиране на предложения от обществеността, обмен на добри практики между общинските съвети, обучения за общинските съветници и други инициативи.

Тук мога да посоча и обмяна на опит с подобни асоциации в страните от Европейския съюз.

Може да звучи нереалистично, но НАПОС-РБ може да бъде конкретен бенефициент по Схеми и мерки за Техническа помощ и придобиване на административен капацитет по Национални и Европейски програми. По този начин ще се постигне повишаване на административния капацитет.

-С какви проблеми и трудности се сблъскват общинските съветници у нас?

-Общинските съвети в лицето на общинските съветници в България се сблъскват с различни проблеми и трудности. Липсата на мнозинство е голям проблем за фрагментираните общински съвети. Това понякога неизбежно води до политически и партийни противоречия, които отдалечават институцията от решаването на същинските проблеми. Политическите разделения и партийната принадлежност могат да затруднят сътрудничеството и приемането на общи решения в името на гражданите. Друг проблем е липсата на финансови ресурси. Все още много общини се борят с ограничени бюджети, което затруднява реализирането на проекти и инициативи за развитието им.

В последните години законодателството в България се променя динамично, което значително затруднява проследяването на тези промени от общинските съветници.

-Какво е за Вас да сте начело на местния парламент в община Джебел?

-За мен е висока чест и голямо удоволствие да бъда председател на Общински съвет – Джебел. Очакванията на гражданите, които на 29 октомври 2023 година гласуваха за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства са високи. Техните очаквания ни дават огромна отговнорст в действията и решенията. Надявам се, че всички общински съветници в Джебел, а и не само приемат избора си не като привилегия, а като дълг и отговорност. И това се изразява като ежедневна служба в полза на обществото.

Но е факт, че днес хората са много по- информирани и много по–изискващи. Всичко това се изразява в по-големи очаквания и следователно повече отговорност в решаване на проблемите.

Амбициозните намерения и последвалите постижения в града и общината не биха били възможни без решимостта и волята на кмета на общината и неговият екип от една страна и на общинските съветници от друга. Без тяхната инициативност и взаимна подкрепа. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна институция. Да работиш за развитието на Община Джебел е признание и чест, но и огромен ангажимент. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността пред гражданите. Вярвам, че силата на съгласието е ключът към всеки успех в община Джебел.

-Споделете за инициативите и най-важните решения на Общинския съвет в Джебел.

-Дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии се дължи на изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация. Редовното участие в заседанията на Общински съвет и постоянните му комисии на кмета, неговите заместници, директорите на дирекции, началниците на отдели и експертите, също следва да се отчете като съществен принос за ефективното решаване на възникналите проблеми.

През изминалите четири години положихме огромни усилия за превръщането на Джебел в модерен европейски град. Най-отговорно мога да заявя, че Джебел става една от най-привлекателните общини в Република България.

С гордост искам да подчертая, че градът ни и цялата ни община промени облика си и се превърна в огромна строителна площадка. Това се случва заради решимостта ни да бъдем близо до хората, да познаваме проблемите им и да знаем как да ги решаваме. Убеден съм, че с това дадохме добър пример за управление и оправдахме доверието на гражданите на местните избори от 59 % на 94 %. Моделът „Джебел“ ще бъде видим и развиван през следващите 4 години. „Надграждане“ отново ще бъде ключовата дума през настоящия мандат. Всички решения на Общинския съвет са важни, но е важно да отбележим че бюджет 2024 на общините се прие на време, а не както през предходните няколко години.

За първи път от 30 години бе създаден отделен списък Приложение-3 за капиталови средства към Държавния бюджет, от тази възможност ще могат да се възползват тези общини, които имат проектна готовност. Местната власт в условия на криза се оказа истинският гръбнак на държавата.

Няма как общините допълнително да се натоварят с отговорности, а да няма средства

Общинският съвет и Общината могат по-бързо и адекватно да решават проблеми на местната общност.

Назад към Новини