P1110784.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Председателят на Великотърновски общински съвет и ръководител на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов стартира инициатива „Велико Търново е любов“

„Велико Търново е любов“ е нова инициатива, която стартира председателят на Великотърновски общински съвет и председател на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов. Под този наслов ще се провеждат срещи-лекции с именити и изтъкнати търновци, които работят и живеят извън общината. Събитията са възможност за интересни и широки дискусии по теми от различни обществени сфери.
VSpirdonov-New
Стартът на инициативата на 19 април от 15:00ч. в голямата зала на Община Велико Търново, а пръв участник ще е именитият лекар проф. д-р Свилен Маслянков. Темата е „Лечението на рака – начин на мислене“.

Проф. д – р Свилен Маслянков е роден във Велико Търново. Завършил е ПМГ „Васил Друмев“. Именно в старопрестолния град проф.Маслянков се изгражда като специалист хирург. Продължава кариерно развитие в една от най-големите и водещи клиники в България – Александровска болница. Последователно минава през всички стъпки на академично развитие – асистент, главен асистент, доцент, а от месец март 2024 е утвърден като професор по хирургия към съответната катедра при Медицински университет – София.
Maslyankov
Проф. д-р Свилен Маслянков има над 100 публикации в международни и български периодични медицински списания и още толкова публикувани резюмета в родни и международни форуми. Известни са над 500 цитирания на трудовете му в големи национални и международни медицински бази данни. През 2015 г. издава монография на тема „Рак на ректума – съвременни аспекти”, а през 2021 г. е основен рецензент в монографията „Мултидисциплинарен подход при диагностиката и лечението на карцинома на гърдата”.

Именитият медик има проведени редица специализации в хирургични клиники в Гърция, Испания, Хърватска, Англия, Русия и др., както и над 70 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина. През 2023 г. е удостоен с почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация.

Назад към Новини