P1120249.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Дигитализираха Общинския съвет на Ардино

Общинският съвет в Ардино вече е дигитализиран. Всички общински съветници са оборудвани с таблети, на които ще четат материалите за сесиите на местния парламент. Електронните устройства са осигурени от общината, а целта опазване на околната среда, съобщиха от общинската администрация.

Ardino

„Тази инициатива е продиктувана от това, че работният процес на Общинския съвет да се дигитализира. Досега всички материали се разпечатваха на солидно количество хартия, за да се използват от страна на съветниците и администрацията. Основната ни идея е да намалим хартиените материали и да се улесни работата им. По този начин даваме нашия малък принос на Европейската инициатива за един по-зелен свят“, поясни кметът на общината Изет Шабан.

На поредното редовно заседание местните законотворци дадоха зелена светлина за изграждането на кабинков лифт до крепостта „Патмос“. Съоръжението ще бъде за транспортен и туристически достъп от с. Стар Читак до късноантичната и средновековна крепост при устието на р. Боровица до с. Дойранци. Креостта „Патмос“ ще бъде реставрирана и адаптирана за туристически обиколки. Предвидено изграждането на път до историческия паметник, както и паркинг.

Общинските съветници гласуваха обект: „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с. Стар Читак до „Късноантичната и средновековна крепост при устието на р. Боровица в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали с консервация, реставрация, адаптация и социализация на културно археологическа ценност с охранителна зона, обществени обслужващи дейности, път, улица и паркинг“ да бъде с първостепенно значение. Общинският съвет прие още решение и за включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.

Дневният ред на заседанието на местния парламент включваше общо 17 точки.

В началото клетва положи нов общински съветник от групата на ГЕРБ – Красимир Кичуков. Той заема мястото на Адам Персенски, който бе подал заявление до Общинската избирателна комисия-Ардино за прекратяване на пълномощията му като избран общински съветник.

Назад към Новини