P1110167.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общинските съвети в Белоградчик и Етрополе дадоха зелена светлина на Общински предприятия за чистота

op_chistota
Общинско предприятие „БКС-ГРАД” в Белоградчик ще отговаря за поддържане чистотата на територията на общината включително зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване; изграждане и поддържане, ремонт и реконструкция на техническата структура и общински имоти; изграждане и поддръжка на зелената система на община Белоградчик; транспортни, изкопни и ВиК ремонти, ликвидиране на пожари и аварии; поддържане на пасищата и мерите; управление на общинските гори“.

„Чрез създаването на Общинско предприятие “БКС- ГРАД” ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана структура към общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им“ се казва в мотивите на общинската администрация.

Общински съвет-Етрополе подкрепи предложението на кмета инж. Владимир Александров да се създаде общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Етрополе.

„Изпълняването на тези услуги от външни доставчици неминуемо води до оскъпяване на услугите, по-високи разходи за осигуряването им, занижен контрол и некачествено изпълнение. Със създаването на такова специализирано звено Общината ще има пълен контрол върху организацията, изпълнението и качеството на извършваните дейности. През последните години наблюдаваме, че много общини се отказват от услугите на фирми и създават собствени благоустройствени и комунални стопанства. Практиката показва, че общините, имащи собствено БКС, трайно са решили проблемите си с чистотата и поддържането на обществените си пространства и ефективно използват публичния финансов ресурс“, обоснова предложението си кметът на Етрополе.

Назад към Новини