P1120090.JPG

Последни Новини


На 02.07.2024 г. в с. Арбаниси се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 42


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Венцислав Георгиев, председател на Общински съвет-Павликени и член на НАПОС-РБ:Честите смени в централната власт не позволяват на общинските власти да планират в по-дългосрочен аспект

Венцислав Георгиев е роден през 1990 г. Израснал и учил в гр. Павликени. Висшето си образование придобил във Великотърновския университет, където работи през последните години. Бакалавър по политология, специализирал Международни отношения, както и Дипломация и национална сигурност. През 2020 г. защитава образователна и научна степен „доктор“ по политология отново във ВТУ. Четири години е бил парламентарен сътрудник към 44 НС. Трети мандат съветник в ОбС Павликени. Женен, с един син.
DSC_1886-1-1024x773

-Господин Георгиев, Вие сте първи мандат председател на Общинския съвет в Павликени. Защо се нагърбихте с това предизвикателство?

-Действително има елемент на предизвикателство, тъй като политическата реалност в Община Павликени през този мандат е по-различна от предходните три мандата. Освен това, нововъведените изисквания към общинските съвети с последните промени в ЗМСМА увеличиха многократно административните дейности на председателите и техните екипи. Въпреки това поех този нелек ангажимент, като си поставих за цел през този мандат да бъде максимално повишена прозрачността на работата на Общински съвет – Павликени. Опитът от предходни мандати ни показа, че откритостта към жителите на общината е изключително важна.

-Как работи местният парламент в Павликени по време на политическа нестабилност в държавата?

-Политическата нестабилност на национално ниво не оказва пряко влияние върху работата на Общински съвет – Павликени. Проблемите, които поражда обаче са с много по-глобален характер. Честите смени в централната власт в много отношения не позволяват на общините да планират в по-дългосрочен аспект. Освен това, както видяхме, оказаха и пагубен ефект върху изграждането на важните за региона инфраструктурни обекти.

-Какви по-важни решения успя да приеме Общинският съвет под Ваше ръководство?

-Прозрачността на работата бе сред първите приоритети и към днешна дата мога да кажа, че сме на 100% открити пред гражданите в дейността си. Приехме правилник, който въведе задължително видеоизлъчване от заседанията на Общински съвет и видеозаснемане на заседанията на комисиите още в началото на мандата. Всичките материали са достъпни в YouTube канала на ОбС – Павликени. От предходната седмица вече всички заседания се излъчват на живо, а записите от тях са достъпни в същия канал. Освен това, за пръв път през този мандат се публикуват целите предложения до Общински съвет- Павликени на интернет страница на Общината – такива, каквито са внесени до Общински съвет, което е прецедент в местната история. Междувременно с част от колегите работим и за по-справедливо разпределение на средствата от бюджета в отношението общински център/прилежащи населени места.

Проблемът с водоснабдяването на някои населени места на територията на общината остава най-сериозният и върху него са съсредоточени основните ни усилия.

По настояване на част от общинските съветници бяха взети ключови решения, като например първият етап от проекта за реконструкция и модернизация на водопровода в с. Недан да бъде включен за финансиране със средства от държавния бюджет, чрез Инвестиционната програма за общински обекти, за чието финансиране наскоро бе подписан договор с МРРБ. Отново по настояване на част от общинските съветници, в същата програма бяха заложени дейности за проектиране на водопроводите на шест населени места. Общинския съвет работи изключително активно по отношение на проблема с безводието, но на този етап не виждам възможност за неговото пълно разрешаване без намесата на държавата.

-С какви трудности се сблъскват общинските съветници в работата си?

-Общинските съветници в Общински съвет- Павликени като цяло поддържат високо ниво на професионализъм. Колегите, които заемат поста за пръв път вече навлязоха в начина и ритъма на работа. С радост мога да отбележа, че в този мандат виждам сред някои от общинските съветници сериозен хъс за работа и дори елемент на съревнование по отношение на активността.

-Какви законодателни промени е належащо да се приемат, за да се оптимизира работата на Общинските съвети?

-Практиката показва много законодателни пропуски, чието изглаждане би улеснило значително работата на местната власт. Куриозен е случаят с припокриващите се три взаимозависими седемдневни срока след заседанията на общинските съвети, касаещи различни задължения на председателите. Необходимо е също така и да се удължи срока за преразглеждане на върнатите решения от Областен управител или кмет на община, тъй като сегашния 14-дневен срок е твърде кратък и често налага свикването на извънредни заседания на общински съвет, а неспазването му води до съдебни дела и излишни разноски. Необходимо е и прецизиране на новите текстове в ЗМСМА, чието формално изпълнение може да доведе до отмяна на цели заседания. Голяма част от общинските съвети нямат собствени интернет страници, а имат секции в страниците на общините. Не са никак малко общините, чиито официални сайтове са базирани на платформата, която предоставя Държавна агенция „Електронно управление“. На тези сайтове обаче не могат да се съхраняват видеоматериали от заседанията на съветите и постоянните комисии към тях, каквото е изричното изискване на ЗМСМА от тази година. Публикуването на препратка към видео архива формално не изпълнява изискването на закона. Така на практика се създава предпоставка цели заседания на Общинските съвети да бъдат отменени от областните управители, поради неспазване на разпоредбите на ЗМСМА. Мисля, че тук е ролята на НАПОС-РБ да се намеси с искане към новоизбраната законодателна власт за прецизиране на тези текстове.

-Вие сте член на НАПОС-РБ. Имате ли конкретни препоръки и идеи за развитието на асоциацията?

-НАПОС-РБ е изключително полезна организация, която изиграва важна роля в много отношения. За мен лично е много ценна е възможността, която дава за обмяна на опит и информация между председателите на общинските съвети, особено в моменти, като този, в който се приемат трудноизпълними промени в законодателството.

Назад към Новини