P1120016.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ и на Общински съвет-Велико Търново: Необходима е децентрализация – финансова и институционална

Националната асоциация на председателите на общински съвети е в готовност за сътрудничество по конкретни казуси с новите министри и народни представители
Venci-Spirdonov_8057551772720847571_big
Председателят на Общинският съвет във Велико Търново и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ работи по сериозни обществени каузи. Една от идеите, които се стреми да реализира е децентрализацията – финансова и институционална.
„Идеята ми за финансова децентрализация е проста, но ефективна. Тя предвижда процент от данък общ доход да остава в Общините. Този процент да е диференциран спрямо БВП на жителите на общината.

Например за София да е 0.2 % от ДОД, за Велико Търново – 2%, а за Видин – 4%. По този начин ще се намали обезлюдяването на периферията, а финансирането ще е най-близо до хората и ще помогне проблемите да намерят бързо и качествено решаване. Важно място в тази идея заемат и селските кметове, като средствата да идват директно при тях. А ролята на държавата е една-контрол“, разяснява Общинар № 1 на Велико Търново.

Венцислав Спирдонов се позовава на Европейската харта за местно самоуправление: „Защитата на по-слабите местни общности налага установяването на финансови процедури за равномерно разпределение на средствата“.

„Именно това ще е един от акцентите на програмата на НАПОС – РБ за децентрализация. Ще настоявам и за допълнително финансиране за градове с множество паметници на културата, какъвто е Велико Търново. Институционалната ми идея е свързана с това, че има нужда някои държавни служби да са на подчинение на местната власт“, допълва Спирдонов.
По думите му сред най-големите предизвикателства днес е кризата с горивата, която е повсеместна и ситуацията е драматична.

„Сигурен съм, че Правителството работи усилено и ще предложи адекватни мерки за справяне с този проблем. Пред общинските власти обаче се очертава много тежка година с високи дори непосилни цени на горива, с върлуваща пандемия“, споделя Спирдонов.

Според него има опасност Общините да разполагат с малко средства за реализиране на основните си политики-образователна, социална, инфраструктурна, културна и др. защото голяма част от ресурсите в местните бюджети ще бъдат „глътнати“ от покриването на разходите, както и от увеличаването на минималната работна заплата.

Като председател на една от най-големите организации у нас, каквато е Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ е категоричен, че той и колегите му са отворени за срещи, разговори, дискусии по конкретни казуси с новите министри и народни представители.

„От изключителна важност е тясно сътрудничество с Общинските съвети. Вярвам, че управляващите осъзнават, че местните парламентаристи разполагат с необходимата експертиза, че са най-близо до гражданите и най-добре познават техните проблеми и потребности. НАПОС – РБ обединява представители както на най-малките общини, така и на най-големите. Разполагаме с подготвени кадри експерти в различни области и можем да бъдем полезни“, подчертава Венцислав Спирдонов.

Той споделя, че са необходими и други законодателни реформи, които да регулират отношенията кмет – общински съвет, защото на много места в страната има кметове, които не се съобразяват с решения на Общинските съвети и понякога се изявяват като самозабравили се местни феодали.

Идеята не е общинските съветници да срутят една община, а да подпомагат работата на кмета като го съветват от името на гражданите. Например имаше случай с кмет, който отказа да закупи техника за онлайн заседания на общинския съвет, защото беше в конфликт с местния парламент. Такива противопоставяния не водят до нищо добро и от това страдат гражданите“, категоричен е Венцислав Спирдонов.

Той уточнява, че е необходимо да има централно звено, което да свързва държавното управление с местните власти по оста областните управители, общински съвети, кметове и кметски наместници. Важно е всяко звено да има повече свобода за инициативи и да разполагат с по-сериозни бюджети за реализирането им.

Защитата на интересите на гражданите е кредото на Общинар № 1 на старата столица.

„Пандемичната обстановка е сериозно изпитание за работата на местната власт. Обществената дейност е свързана със срещи с хората, а в такава ситуация те са ограничени и не могат да бъдат заменени изцяло от онлайн общуване. 2021 година не беше твърде ползотворна за този тип дейност. Бяхме фокусиране предимно върху здравната криза, както и върху предизборния маратон“, обяснява Спирдонов.

Той подчертава, че сред най-важните решения на местния парламент през 2021 година са освобождаване от заплащане на наем от наематели на обекти общинска собственост, преустановили дейността за определен период по време на пандемията. Променена е Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново. Изменението е в посока уеднаквяване на наградите и премахване на паричната им стойност и учредяване на нова награда „Почетен меценат на Велико Търново. Приети са правила за провеждане на конкурсни процедури, включващи номиниране и подбор на кандидати за органи на управление и контрол на публични предприятия. На последното заседание за годината се взе решение за повишаване на такса смет за община Велико Търново от 1.3 на 1.7 промила.

„Увеличението ще е незначително и няма да се отрази пагубно на данъкоплатците, но ще даде на Общината необходимите средства за повишаване качеството на услугата. Лично ще оказвам контрол върху стриктното изпълнение на условията по сметосъбирането и съответно призовавам гражданите те също да наблюдават за качеството на услугата и да сигнализират при конкретни нередности“, изтъква Спирдонов.

„Трябва за всички да е ясно, че по-добрата услуга изисква и по-високо заплащане, но това пък предполага и по-сериозен контрол от потребителите. Процесът е взаимен“, категоричен е Спирдонов.
През 2022 г. предстои изпълнението на две решения на Общинския съвет. Едното е по Закона за публичните предприятия да се организират конкурси за управителите на общинските дружества във Велико Търново. Част от тях имат натрупани задължения. Отчетите сочат, че с най-сериозна заборчлялост е Комплексния онкологичен център.

„Ще молим от държавата средства за довършване изграждането на новото крило на специализираната Белодробна болница „Д-р Треймън“. Преди обаче да настояваме за тези пари от новия кабинет, трябва да дадем толерантност на министрите да навлязат в работата и тогава да инициираме срещи, на които да апелираме за решаване проблемите на великотърновци. През това време на всички общински дружества трябва да бъде извършен финансов одит. Лично ще информирам гражданите за резултатите от всяка ревизия. Ще настоявам конкурсите за ръководители на тези дружества да са максимално прозрачни. Ще изисквам да се подобри работата на общинските дружества, а управителите да са по-инициативни, по-иновативни, защото обществото няма нужда от управители чиновници, а от управители мениджъри и творци“, заявява Спирдонов.

По думите му е належащо да стартира работата на Общински фонд „Заедно“.

„По мое предложение и на колегата Росен Иванов, Великотърновският общински съвет създаде този фонд, който да подпомага финансово или социално – битово работещи на трудов договор в публичните институции на територията на общината, както и обучаващи се“, уточнява Венцислав Спирдонов.
Идеята е публичния ресурс на великотърновци да се използва за великотърновци.

През 2021 година няма върнати решения на Общинския съвет от областният управител. Прокуратурата в цяла България обаче проверява Наредбите на общинските съвети. Една от тези проверки касае казуса дали трябва да съществува Председателски съвет като ръководен орган на местния парламент. „На много места в страната на тези Председателски съвети са им вменени повече функции от допустимите в закона и се препоръчва промяна на въпросната структура.

„Гражданите се оплакват най-често от лошата инфраструктура, както и от екологични проблеми. Председателят на Общинския съвет разкрива, че има засилен инвеститорски интерес към община Велико Търново както от медицински структури, така и от търговски обекти.

„Основните инвеститори, които трябва да търсим, е важно да са в областите образование, медицина, туризъм, защото Велико Търново е стратегическо място от гледна точка на транспорт, географско разположение и е образователен център. Открито мога да заявя, че аз и останалите съветници ще съдействаме на всеки предприемач, който иска да развива икономическа дейност с цел повишаване стандарта и благосъстоянието на великотърновци“, категоричен е Спирдонов.

Надява се да има възможност и да продължи с регионалните срещи с председатели на общински съвети от цялата страна, съвместно с изпълнителния директор на НАПОС – РБ Делян Дамяновски.
Той уточнява, че трябва време, за да се разбере философията на парламентаризма. Общинският съвет не е просто политика, право, финанси, математика и т.н.
„Разрезът е по – дълбок и той е заложен в изначалната идея-ние би трябвало да сме гласът на обществото и на всяко отклонение трябва да реагираме. Затова на някои колеги им се струва, че не можем да влияем на процеси, за които не сме институционално отговорни, но те не виждат втория пласт, че с нашето „да“ или „не“ фактически акцентираме върху проблема и той вече има много пътища за решаване“, казва Венцислав Спирдонов.

снимка-личен архив

Назад към Новини