P1120195.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Христо Кавалски, председател на Общински съвет-Павликени и член на Контролния съвет на НАПОС-РБ: Съдът определи критериите за стимулираме отговорното родителство в Община Павликени като дискриминационни

Общинар № 1 възнамерява да атакува Закона за семейните помощи, който не гарантира еднакви права на всички граждани

Съдът стопира реализирането на хуманна инициатива в Община Павликени като определи критериите за стимулираме отговорното родителство като дискриминационни.Това сподели председателят на Общинския съвет в Павликени и член на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ Христо Кавалски.

Той разказа, че ръководството на Община Павликени през 2020 г. инициирало приемане на правила за въвеждане на социална мярка относно подпомагане раждаемостта на местно ниво. По този повод била приета Наредба за насърчаване раждаемостта с еднократна помощ от 300 лева.
kavalski
„Решихме, че е редно да въведем няколко основни критерии, чрез които да стимулираме отговорното родителство. Изискванията бяха родителите да имат навършени 18 години и да нямат задължения към местната хазна и към НАП. Освен това изрично бе упоменато, че детето и поне единият от родителите да са с постоянен адрес в Община Павликени, както и поне единият от родителите да е с минимум средно образование. Правораздавателните институции обаче определиха тези условия като дискриминационни“, споделя Христо Кавалски.

Той разказа за сагата около благородната инициатива, която продължава вече 2 години.

„Спазихме 30-дневния срок по Закона за нормативните актове, предвиден за обществени консултации и обсъждане. През този период не постъпиха никакви предложения и възражения от граждани и организации. След като приехме Наредбата обаче, тя беше протестирана и обжалвана от Прокуратурата и от тогавашния Областен управител на Велико Търново. Единствените мотиви бяха, че тези критерии, които са заложени са дискриминационни.
Обжалвахме становищата пред Административния съд във Велико Търново“, разкрива Христо Кавалски.

Междувременно местният парламент отменил Наредбата, след това приел Правилник за насърчаване на раждаемостта. Сменено било наименованието на нормативния документ, за да бъдат избегнати тези процесуални пречки, които стопирали добрите намерения за въвеждане на правила за подпомагане с местни приходи на младите хора.

„Целта ни беше чрез въпросните финансови стимули да задържим семействата в общината, да минимизираме отпадането на децата от училище и да предпазим момичетата от ранни бракове, защото това е сериозен проблем в национален мащаб. Нямам нищо против законодателството и органите, които го съблюдават. Мотивите, с които са отменени нашите правила са на основание чл.6 от Конституцията на Република България, който казва, че никое дете няма вина, че родителите му не са образовани. Според друг член на Конституцията обаче е записано, че всички са длъжни да плащат данъците като добросъвестни граждани на страната. Така законодателят е лишил местните власти от правото да решават как да изразходват общинските финанси.

За мен не е отговорно родителство, когато деца раждат деца. Не е редно граждани да имат задължения към общинската или държавната хазна, прекъснати здравно-осигурителни вноски, да нарушават правилата по Закона за пътищата и да трупат неплатени глоби и т.н. и в същото време да кандидатстват за финансово подпомагане от Общината от средствата, които се набират чрез местните данъци и такси“, коментира Общинар № 1 на Община Павликени.

Той допълва, че общинското ръководство никога не си е позволявало да дели гражданите на бедни, богати или по етническа принадлежност.
„Съдът ни казва, че нарушаваме основни конституционни права на гражданите като се въвеждат тези критерии, а в същото време чл.4 на Закона за семейните помощи въвежда изискване за максимален доход на член от семейството, който всяка година се определя в Закона за държавния бюджет. В чл.62 от Закона за държавния бюджет доходът на член от семейството за 2022 г. не трябва да надхвърля 610 лева. Казусът става много комплициран. На Общините ни е забранено да въвеждаме правила как изразходваме местните приходи с цел да стимулираме добросъвестните граждани, а в същото време Съдът не забелязва, че в Закона за семейните помощи е въведен дискриминационен елемент“, изтъква още Кавалски.

Затова той възнамерява да се посъветва с юристи и да обжалва като гражданин Закона за семейните помощи.

„След като и Върховният административен съд подтвърди решението на първата инстанция, изработих и внасям Правилник и предложение за отмяна на въведените правила. Но гражданите трябва да знаят, че съм категорично против от местните приходи да раздаваме средства без ясни критерии и правила. В бюджета на Община Павликени сме заложили 10 000 лева на базата на изработените критерии. Само за миналата година имаме 145 новородени деца като голяма част от тях са родени в чужбина. Според новият вариант на Правилника след съдебното решение, те също имат право на такъв вид помощ, което означава, че при среден размер от 300 лева еднократна помощ, вместо 10 000 лева от общинския бюджет, трябва да заделим 43 500 лева. Освен това се губи смисъла на основната цел“, обяснява Христо Кавалски.

Председателят на Общинския съвет е категоричен, че с кметското ръководство на Община Павликени и с колегите общински съветници ще продължат да работят и занапред по тази проблематика.

„Сигурен съм, че ще намерим законов начин за стимулиране на тези граждани, които са добросъвестни и отговорни родители. В България се говори само за права, а много хора забравят, че имат и задължения“, подчертава Христо Кавалски.

Назад към Новини