P1110791.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Представители на НАПОС-РБ ще присъстват на представянето на „Наръчник за местна младежка политика“

Събитието е по инициатива на Национален младежки форум и ще се състои в Министерството на младежта и спорта
NYF_Bulgaria_vs
Представители на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ ще участват в представянето на „Наръчник за местна младежка политика“. Инициативата е на Национален младежки форум (НМФ). Събитието ще се проведе на 10 февруари в Министерството на младежта и спорта.

„НМФ като най-голямата младежка платформа в България, обединяваща над 46 младежки организации, има за цел да представлява и защитава интересите и нуждите на младите хора в страната пред отговорните институции на местно, национално и европейско ниво. През 2022 година работихме усилено, за да съберем информация за това колко е разпознаваема младежката политика в България. В рамките на 8 Цикъл на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта проведохме проучване, което достигна до всички 265 общини в България, като проверихме какви са условията за укрепването на младежките политики и структури на местно ниво.

Организирахме Национална конференция „Младежко участие 2022“, на която над 60 младежи и над 20 експерти от общински администрации изготвиха и представиха в Народното събрание съвместни препоръки за подобряване на взаимодействието между младите и местната власт“, споделят от ръководството на НМФ.

В поканата си до Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ младежите споделят още, че са издали „Наръчник за местна младежка политика“, в който са споделили проучването, включили са препоръките от конференцията, разгледали конкретни казуси и предложили са конкретни стъпки и инструменти за разрешаването им.

„По време на форума от първо лице ще имате възможност да научите повече за конкретните инструменти и добри практики, разгледани от авторите, и за процеса на проучването, проведено от доброволците изследователи.Уверени сме, че както за нас, така и за Вас, е важно да погледнем голямата картина на ситуацията в младежката политика в България и заедно да се стремим да подобряваме възможностите за нейното реализиране“, заявяват от Националния младежки форум.

Назад към Новини