P1110804.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Димитър Митев, председател на Общински съвет-Сливен и член на Контролния съвет на НАПОС-РБ: Добре е общините да бъдат финансово по-независими и да имат повече лостове и механизми при осъществяване на функциите им

dimitar_mitev
-Господин Митев, каква е оценката Ви за работата на Общински съвет-Сливен през мандат 2019-2023 г.?

-В края сме на един мандат, белязан от много положителни и отрицателни емоции, дебати и сблъсък на възгледи.

Оценката ми за работата на Общински съвет-Сливен през мандат 2019-2023 г. е изключително добра! От началото на мандата през 2019 г., до момента с колегите от Общинския съвет сме приели над 1700 решения, съпътствани нормално с дебати и различни гласувания. Важно е да отбележа, че съвместната ни работа винаги е протичала в духа на разбирателството, уважението към опонента и към неговата различна гледна точка. Партнираме си добре и с останалите институции в града.

Горд съм, че от всичките тези 1700 решения няма върнати за ново обсъждане от кмета на общината и от областния управител. Само две от тях са оспорени от областния управител пред Административен съд-Сливен, но и двете заповеди, с които те се оспорват, са отменени от съда. Доказателство за чудесната работа на постоянните комисии и доброто взаимодействие с кметската администрация.

За тези 4 години ние, общинските съветници, успяхме да запазим уважение един към друг, уважение към опонента, а уважението към опонента, дори когато неговото мнение е противоположно на твоето, е висш пилотаж в политиката. Когато има толерантност, няма начин да не последват добри дела за обществото. Убеден съм, че ние, общинските съветници от Общински съвет-Сливен, можем да бъдем добър пример за много национални политици от всички цветове на политическия спектър.

Надявам се този дух на разбирателство и компромиси в името на жителите на община Сливен да преобладава и в работата на следващия общински съвет.
obs_sliven1
-Как се отразиха кризите в държавата – финансова, политическа на функционирането на местната власт в Сливен?

-Въпреки няколкото кризи през последните над две години, местната ни власт продължи да функционира с нормални темпове. Всяко решение, което сме взели е било в интерес на нашите съграждани и в съответствие с амбицията ни да предприемаме адекватни мерки спрямо динамичната обстановка и процеси в страната. Въпреки множеството предизвикателства, Община Сливен продължи да изпълнява планираните за периода проекти.

-Какви по-важни проекти изпълнява в момента или е изпълнила наскоро Община Сливен?

-През последните четири години бяха изградени няколко социални центъра в Сливен. Благодарение на това общината ни е сред тези с най-развитите социални услуги в страната. Реализирани бяха проекти за пълното обновяване на няколко детски градини в Сливен и в други населени места, както и разширяване и изграждане на физкултурен салон в средищно училище в едно от селата ни. Към момента тече изграждането на няколко физкултурни салона в две сливенски гимназии. Предстои изграждане на нова детска градина в друго наше село. Пристигнаха и първият нов електробус и тролейбус в града. Понастоящем, Общината изпълнява мащабния проект за Колодрума и завръщането му като действащ обект. Такава е и амбицията за бившия Военен стадион. Беше извършен и цялостен ремонт на покрития плувен басейн в кв. „Сини камъни“, който работи с една от най-добрите филтриращи и пречиствателни системи. Моята оценка е, че ръководството на Общината успешно и поетапно успява да реализира заложените в програмата идеи и цели, които намират проявление в завършени проекти.

-Кои са най-актуалните предизвикателства пред местното самоуправление в Република България?

-Много са и за жалост обстановката в местното управление, до голяма степен е отражение на ситуацията страната. А тя през последните няколко години е катастрофална. И все пак, на фона на цялата несигурност, общините съумяха да се справят с множеството от кризи, дори тогава, когато изглеждаше, че държавата трудно ще се справи с някои от тях.

-Какво е мнението Ви за финансовата децентрализация на общините, за която настоява НАПОС-РБ?

-От доста време тази тема е актуална и се дискутира. Вярвам, че това е правилната посока, тъй като местната власт има редица специфики, в тясна връзка е с гражданите и най-добре от всички знае от какво имат нужда те по места. Добре е общините да бъдат финансово по-независими и да разполагат с повече лостове и механизми при осъществяване на функциите им. Смятам, че това ще засили връзката между гражданите и органите на местното самоуправление.
obs_sliven
-Как оценявате работата и инициативите на НАПОС-РБ?

-Положително! Благодарение на ръководството на Асоциацията почти всички институции в страната се запознаха с проблемите и „подводните камъни“ в дейността на общинските съвети. Чрез активното настояване на НАПОС, чудесното взаимодействие с НСОРБ и добрата воля на народните представители, бяха променени някои изключително спорни и конфликтни членове в ЗМСМА. Беше прието, че за общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници. Важна промяна в ЗМСМА беше и определянето на необходимото мнозинство при приемане на решенията, като по този начин бе сложен край на противоречивата съдебна практика в страната.

-Посочете Вашите препоръки към бъдещата дейност на Асоциацията?

-Да продължи да убеждава председателите но общинските съвети в страната, че само обединени и помагащи си взаимно можем по-лесно и ефикасно да постигнем целите, които са ни поставили гражданите на нашите общини. В този смисъл се надявам през мандат 2023 – 2027 г. в НАПОС-РБ да членуват всички председатели на общински съвети в страната. Да продължи чудесната инициатива на ръководството на НАПОС-РБ да провежда регионални среши с общинските съветници от съответните райони в страната.

Тревожен факт е, че най-голям е процентът на решенията за установяване на конфликт на интереси при общинските съветници. Това е голям проблем и предизвикателство пред Асоциацията през следващия мандат да го реши максимално бързо.

Назад към Новини