P1120011.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Над 100 председатели на общински съвети се събраха на обучение в Арбанаси

Организираният от НАПОС-РБ семинар бе за ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление и отговорностите на съветниците по Закона за противодействие на корупцията

Над 100 председатели на общински съвети от цялата страна се събраха на обучение в Арбанаси, организирано от Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

Двудневният форум бе открит в четвъртък от председателя на НАПОС-РБ и председател на Общински съвет-Велико Търново Венцислав Спирдонов. Участниците в събитието бяха приветствани от кмета на старата столица Даниел Панов, който е и председател на НСОРБ и от областния управител на област Велико Търново Ивайло Здравков.

„Вярвам, че темите, които ще коментирате за ролята и мястото на общинските съвети в местното самоуправление, са изключително навременни на прага на новия управленски мандат и ще имат практическа насоченост във вашата работа. Факт е, че като областен управител, българското законодателство ми вменява освен да реализирам политиката на изпълнителната власт в рамките на Великотърновска област и да осъществявам определени организационни и административно-контролни функции и по отношение на решенията на Общинските съвети. Факт е и доброто взаимодействие между нас и режима на диалогичност, чийто убеден привърженик съм“, заяви Ивайло Здравков.

Той напомни, че Европейската харта за местното самоуправление изисква органите на местното самоуправление да разполагат с широка автономия по отношение на своите компетенции, начините на упражняването им и средствата за осъществяването им.

„Автономията означава независимост от централните държавни органи, но доколкото в хартата е посочено изрично, че местното самоуправление се осъществява в рамките на закона, това означава, че централните и местни органи не осъществяват различна власт. Те не са откъснати едни от други, не бива да се противопоставят, а съществуват паралелно като осъществяват различни функции, присъщи на единната държавна власт. В този смисъл възприемам държавната и местната власти като партньори в служба на обществения интерес, а не като съперници. В мое лице имате съмишленик“, подчерта губернаторът Ивайло Здравков.

По време на дискусията той даде ценни препоръки на председателите на Общински съвети, за да направят анализ на общинските дългове, както и да поискат анализ за обезпечаването им.

Венцислав Спирдонов пък призова колегите си за повече инициативност за даване на предложения и идеи за законодателни промени и за усъвършенстване работата на местните парламенти.

В рамките на форума бе разгледана темата „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“, а лектор бе доц. д-р Гинка Чавдарова, бивш Изпълнителен директор на НСОРБ-РБ.

Тя говори за правомощията на Общинските съвети като разясни основните стратегии, планове, програми за управление на общинската собственост и местните финанси-общински бюджет, местни данъци и такси, цени на услуги. Като експерт тя засегна нормативната дейност на местните парламенти-правилници, наредби, инструкции, решения, както и административно-териториална идентификация и др.

Пред местните парламентаристи Гинка Чавдарова апелира за загърбване на самоцелното политическо противоборство, да се прекрати механичното пренасяне на дефектите от работата на НС, за превръщане на публичния интерес в основен приоритет. В лекцията си тя се спря и на въпроса за съдебно оспорване при всяка намеса на централната власт в собствената сфера на дейност.

„Председателят на Общински съвет трябва да помни, че е обречен да работи заедно с кмета в интерес на гражданите и да знае, че трябва да разрешава конфликтите в зародиш. Освен това няма справедлива централизация и заради това общинските съвети трябва да се борят за финансова децентрализация“, заяви пред присъстващите Гинка Чавдарова.

На форума бяха дискутирани ангажиментите на Общинските съвети по Управление на Общинската собственост /ЗОС/ и по Закона на устройство на територията /ЗУТ/. Темата бе разяснена от Стефан Тодоров, консултант на НАПОС – РБ и доскорошен Главен експерт в постоянната парламентарна комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание.

„Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове“, посочи Стефан Тодоров.

Семинарът продължава и в петък, когато ще бъдат обсъдени отговорностите на общинските съветници по новия Закон за противодействие на корупцията – декларации и конфликт на интереси. За лектор по тази проблематика е поканен Николай Николов-доктор по административно право и бивш изпълняващ длъжността Председател на Комисията за противодействие на корупцията.Назад към Новини