P1120090.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Даниел Панов и Венцислав Спирдонов са избрани за представители на местната власт в Регионалния съвет за развитие

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновски общински съвет и председател на НАПОС-РБ са избрани за представители на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие. Според законодателната уредба органът координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.
6
Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и техни заместници избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра.
1-1
Избраните представители на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие на Северния централен район от област Велико Търново са: Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново, Емануил Манолов – кмет на Община Павликени и Николай Рашков – кмет на Община Горна Оряховица. Заместник-представители са: Дилян Млъзев – кмет на Община Елена, Венцислав Спирдонов – председател на Великотърновски общински съвет, Илиян Маринов – председател на Общински съвет Стражица.

Заседанието на общините от Северния централен район за планиране се проведе във Велико Търново, където през последните два дни протича и въвеждащата среща на местната власт за мандат 2023-2027. В заседанието, в съответствие със закона, взе участие и представител на МРРБ.

Назад към Новини